DRAGO CANARIO

Imprimir
DRAGO_EJEMPLAR_501948eca68a2.jpg
Qualificació Sense qualificació
Drago Tronco Alto, 3-3'5m.
Descripció
DRAGO EJEMPLAR ESPECIAL
Tronco alto,  3'3'5m.
Macetas 750L.

Comentari

No hi ha comentaris per aquest producte.